تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

قبل از دانلود لازم است كه« برنامه‌ خواندن فایل های پی دی اف» روی سیستم شما نصب گردد. برای نصب این برنامه بسیار بسیار سبك روی لینك زیر كلیك كنید

 pdf reader 

 

نمونه سوالات دروس مختلف

ریاضی عمومی1

ریاضی عمومی2

فیزیك پایه1

فیزیك پایه2

شیمی عمومی1

فیزیك پایه3

معادلات دیفرانسیل

ریاضی فیزیك1

ریاضی فیزیك2

مكانیك تحلیلی2

فیزیك جدید1

ترمودینامیك ومكانیك آماری

 

الكترومغناطیس1

مكانیك كوانتوم1

مكانیك كوانتوم2

اپتیك

امواج

الكترونیك

كاربرد كامپیوتر در فیزیك

فیزیك نجوم مقدماتی

فیزیك هسته ای 1

قطعات نیمرسانا

كاربردهای لیزر

مكانیك آماری

نسبیت

نظریه گروه ها

نقد و بررسی كتب دبیرستانی

ابر رسانا و كاربرد آن

اسپكتروسكوپی

بلور شناسی

فیزیك حالت جامد1

حفاظت در برابر پرتوها

فیزیك راكتور1

مكانیك سیالت

فیزیك لایه های نازك

 

گزارش كار آزمایشگاه ها

 

آزمایشگاه فیزیك پایه1

آزمایشگاه فیزیك پایه2

آزمایشگاه فیزیك 3

آزمایشگاه فیزیك جدید

آزمایشگاه اپتیك