تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

چرا رنگ آسمان آبی است؟
همان طور که می دانید زمین توسط جو احاطه شده است. جو حاوی ذرات گرد و غبار، بخار آب، نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن و سایر گازهاست. نور خورشید برای آنکه به چشم ما برسد باید از میان جو عبور کند.


چرا رنگ آسمان آبی است؟


چرا رنگ آسمان آبی است؟

خورشید منبع اصلی نور است. وقتی نور خورشید از میان جو عبور می کند، توسط ذرات گرد وغبار، آب ومولکول های هوا در تمام جهات پراکنده می شود. به همین جهت آسمان پس از طلوع خورشید، روشن می شود.

نور خورشید ترکیبی از هفت رنگ بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز است. وقتی نور خورشید از میان مولکول های جو زمین عبور می کند، پرتو های بنفش، نیلی و آبی بیش از پرتوهای قرمز منعکس می شود. به همین دلیل وقتی به آسمان نگاه می کنیم، این پرتوها بیشتر از سایر پرتو ها به چشمان ما می رسند. ما مخلوطی از این سه رنگ را به رنگ آبی به نظر می بینیم.

اگر زمین جوی نداشت، آسمان سیاه به نظر می رسید. آسمان ماه، تیره و تاریک است؛ زیرا ماه جوی ندارد که نور خورشید را منعکس کند. فضا نیز کاملاً تاریک است.

 به نقل از  شبكه فیزیك ایرانیان

انجمن فیزیك پیام نور خرم آباد                                                    parsphysics@yahoo.com

ادامه مطلب...