تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

سانتریفیوژ
سانتریفیوژ

سانتریفیوژ، ماشینی است که مایعات با چگالی های مختلف را از هم دیگر جدا می کند. همچنین می تواند مایعات را از جامدات موجود در یک سوسپانسیون جدا کند. یک مثال می تواند دستگاه کره گیر باشد که برای تفکیک شیر به خامه و شیر بدون چربی استفاده می شود. همچنین سانتریفیوژها به طور گسترده ای در آزمایشگاه های پزشکی، شیمی و زیست شناسی استفاده می شوند و استفاده های صنعتی زیادی دارند.

سانتریفیوژ

مایعی که باید جداسازی شود در ظرفی قرار می گیرد که با سرعت بالایی می چرخد. به علت نیروی گریز از مرکز، موادی که سنگین تر هستند بیشتر از مواد سبک تر به سمت خارج از مرکز چرخش کشیده می شود و به این ترتیب جدا می شوند.

راسخون

منبع: شبکه فیزیک ایران

انجمن فیزیك پیام نور خرم آباد                                                                  parsphysics@yahoo.com

ادامه مطلب...