تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

خبر
همایش نانوتكنولوژی برگزار شد

همایش نانوتكنولوژی و كاربردهای آن روز سه شنبه 29 فروردین ماه در محل نمازخانه دانشگاه پیام نور خرم آباد برگزار شد.

 دراین همایش كه به همت انجمن فیزیك دانشگاه ترتیب داده شده بود  جمعی از دانشجویان دانشگاه علی الخصوص دانشجویان رشته فیزیك و همچنین آقایان مهدی پور ( مدیر گروه رشته فیزیك ) و یگانه فر ( مسئول آموزش دانشگاه ) حضور داشتند.

همایش با مقدمه ای از فناوری نانو واهمیت آن آغاز شد و پس از آن از جناب اقای دكتر عادلی ( مهمان ویژه همایش ) دعوت شد كه سخنرانی خودشان را در مورد این فناوری ارائه كنند.

ایشان فرمایشات خود را با تعریف جامع و كاملی از واژه نانو آغاز كردند و پس از آن به تشریح و توضیح كاربردهای گوناگون این فناوری در صنایعی همچون خودروسازی ، هوافضا ،  نساجی ، ساختمان سازی و بهداشت پرداختند.ایشان در پایان توضیحات دقیقی در مورد كاربرد نانو در پزشكی ارائه كردند كه بسیار جالب توجه بود.

پس از بیانات آقای دكتر لوح سپاس و هدیه ای كه از طرف انجمن فیزیك تدارك دیده شده بود توسط آقایان مهدی پور و یگانه فر تقدیم حضور ایشان گردید.


در پایان نیز آقای یگانه فر از آقای دكتر عادلی و همچنین از انجمن فیزیك تشكر كرد و اهمیت این گونه همایشها را در پیشرفت روزافزون علم و فناوری در سطح كشور متذكر شد.

انجمن فیزیك پیام نور خرم آباد                                                                  parsphysics@yahoo.com
ادامه مطلب...