تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

کشف یک ذره جدید در برخورد دهنده بزرگ هادرون
فیزیکدانان دانشگاه زوریخ، موفق به کشف یک ذره جدید ناشناخته در برخورد دهنده بزرگ هادرون شده‌اند که از سه کوارک تشکیل کشف یک ذره جدید در برخورد دهنده بزرگ هادرون شده است.

 این باریون جدید که برای اولین بار در این شتاب‌دهنده مورد شناسایی قرار گرفته، «Xi_b^*» نام داشته و به تائید پیش‌فرضهای بنیادی فیزیک بر اساس پیوند کوارکها می‌پردازد.

در فیزیک ذرات،‌ خانواده باریون به ذراتی اطلاق می‌شود که از سه کوارک ساخته‌شده‌اند. کوارکها به شکل‌دهی گروهی از شش ذره می‌پردازند که از نظر جرم و بار با هم تفاوت دارند. دو مورد از سبک‌ترین کوارکها یا کوارکهای «بالا» و «پایین» به تشکیل دو جزء اتمی پروتون و نوترون می‌پردازند.


تمام باریونهایی که از سه کوراک بسیار سبک، بالا، پایین و بیگانه ساخته شده‌اند، شناخته شده هستند. تنها چند باریون با کوارکهای سنگین تا به امروز مشاهده شده‌اند. این ذرات را به دلیل سنگینی و بی‌ثباتی آنها می‌توان تنها به شکل مصنوعی در شتاب‌دهنده‌های ذرات تولید کرد.


محققان با استفاده از یک نور و دو کوارک سنگین، این باریون جدید را شناسایی کردند. ذره Xi_b^* از کوارکهای بالا، بیگانه و پایین تشکیل شده و به لحاظ الکتریکی، خنثی محسوب می‌شود. گردش آن 3/2 و جرم آن با یک اتم لیتیوم برابر است.


این کشف جدید بدین معناست که دو مورد از سه باریون پیش‌بینی شده نظری در ترکیب پایین اکنون مورد مشاهده قرار گرفته‌اند.


کشف این ذره جدید به تائید نظریه چگونگی پیوند کوارکها پرداخته و در نهایت به درک ارتباطات محکم که یکی از چهار نیروی اساسی فیزیک در تعیین ساختار ماده بوده، کمک می‌کند.منبع: ایسنا
به نقل از  هوپا

http://parsphysics.persiangig.com/cp_top666.jpg
ادامه مطلب...