تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

ثبت نام دانشجویان مخترع ، مبتکر ،پژوهشگر، مولف،کارآفرین و رباتیکبه اطلاع دانشجویان مخترع ،مبتکر،پژوهشگر ،مولف،کارآفرین و رباتیک می رساند جهت ثبت نام و تکمیل فرم به پورتال پیام نور به نشانی ذیل مراجعه نمایند :

www.pnu.ac.ir

 

چگونگی دسترسی:

پورتال دانشگاه پیام نور ==> دسترسی سریع ==> اداره تولیدات دانشجویی
ادامه مطلب...