تبلیغات
دنیای فیزیك از دریچه پارس فیزیک

کشف ذره‌ای جدید در شتابد هنده تحقیقات هسته‌ای اروپاذره‌ای جدید در شتابد هنده تحقیقات هسته‌ای اروپا کشف شدفیزیکدان‌ها موفق به کشف یک ذره جدید متشکل از سه کوارک در شتابدهنده بزرگ هاردونی ( ال.اچ.سی) در موسسه تحقیقات هسته‌ای اروپا (سرن) واقع در سوئیس شده اند، این کشف موید فرضیه‌های بنیادین فیزیک درباره وجود کوارک‌ها است.

به گزارش ایرنا، یک تیم در دانشگاه زوریخ می‌گویند که این نوع باریون- که باXi_b^ شناخته می‌شود، یک ذره زیراتمی مرکب متشکل از سه کوارک است.

این نوع باریون‌ها می‌توانند در شتابدهنده‌های ذرات به عنوان ذرات سنگین و غیرپایدار تولید شوند.

براساس این گزارش، این ذره جدید از نظر بار الکتریکی خنثی است و دارای اسپین یک و نیم است و جرم آن نظیر یک اتم لیتیوم است.

این ذره جدید را نمی‌توان به طور مستقیم تشخیص داد چرا که آنقدر ناپایدار است که یک ردیاب نمی‌تواند آن را ثبت کند.

تا کنون باریون‌ها با کوارک‌های سنگین کمتری نسبت به دیگر انواع باریون‌ها شناخته شده‌اند.

علم پرس

به نقل از    هوپا


ادامه مطلب...